โปรแกรมหวย RichManTool 2015

โปรแกรมหวย RichManTool 2015 ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยได้รับคำแนะนำจากสมาชิกหลายๆท่าน

 • คุณสมบัติทั้งหมดที่มีใน โปรแกรมหวย Richmantool 2009และ 2012
 • มีระบบสำรองข้อมูล ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล
 • ลงข้อมูลได้รวดเร็วกว่าระบบเก่า เพราะความสามารถของ SQL
 • เพิ่มฟังช์ชั่นการกระจายโต๊ดได้ (3 ประตู , 6 ประตู)
 • ปรับปรุงให้คีย์ข้อมูลได้เร็วขึ้น
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ EXCEL ได้ถึง 100 รายการ / เลขชุด
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจาก โปรแกรมหวย Richmantool 2009.4 และ Deityseller 2011 ได้
 • แก้ไขตั้งอั้นรายตัว 3ตัวโต๊ด ตั้งตัวเดียวได้เลขกลับทุกตัว ป้องกันข้อผิดพลาด
 • แก้ไขการตัดส่งเจ้าให้ประมาลผลเร็วขึ้น
 • ตรวจสอบการคีย์เลขตอง จะไม่แสดงเลขกลับ (ป้องกันการคีย์ผิด)
 • เพิ่มคีย์ลัด เพื่อเลือก 10 ประตู 19 ประตู [กด Spac bar] และมีเสียงบอก
 • เพิ่มโปรแกรมเสริม เรียกดูข้อมูล เพื่อตรวจสอบยอดก่อนนำเข้า
 • เพิ่มการตรวจสอบคีย์เลขตอง ให้สามารถเลือกข้ามช่องโต๊ด อัตโนมัติได้
 • เพิ่มระบบ Domain สำหรับคีย์ผ่าน Internet ได้เสถียรยิ่งขึ้นกว่าเดิม
 • เพิ่ม คีย์ลัด เลขกลับ [-] , ค้างจำนวนเงิน [*] คีย์เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
 • ระบบ Backup ข้อมูลใหม่ เรียกคืนข้อมูลให้ได้ 1 ถึง 20 นาที (แก้ไขกรณีไฟดับ)
 • RichManTool Online สามารถนำเข้าข้อมูลจาก TABLET ได้แล้ววันนี้
 • โปรแกรมสามารถส่ง FAX ได้ทันทีด้วย FAX MODEM
 • เพิ่มปุ่มกดแบบทัชสกรีน เพื่อรองรับ Tablet Windows8
 • สามารถสั่งให้ Server ปิด/เปิด รับยอดได้ (ระบบ ป้องกันการแก้เลข)
 • เพิ่มหน้าสำหรับเรียกดู กำไร – ขาดทุน
 • เพิ่มระบบป้องกันการแก้ไขเลขผิดรายการ
 • เพิ่มระบบการทำ Dynamic Domain Name Server เพื่อคีย์ข้อมูลผ่าน Interne
คอมพิวเตอร์ ,

Comments are closed.