หนังสือสวดมนต์มีดีมากกว่าที่คิด

หนังสือสวดมนต์มีดีมากกว่าที่คิด

 

สำหรับเท่าที่ผ่านมานั้นผู้ที่มีความสามารถฝึกจิตจนเป็นนิสัย มักชอบการสวดมนต์ทั้งนั้น แต่เรื่องจากสภาพของโลกที่เปลี่ยนไป อีกทั้งจิตใจความเป็นไปของมนุษย์ หรือผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป หันมาใช้เวลาทุ่มเทกับการทำงานมากยิ่งขึ้น ทุ่มเทกับสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องของการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้มนุษย์เองก็ลืมสร้างเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองในยามจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองครับ หนังสือสวดมนต์หากมองผิวเผินผู้คนไม่อยากจับขึ้นมาอ่านมากนัก เพราะคิดว่าเมื่อหยิบจับขึ้นมาอ่านแล้วนั้น จะต้องท่องสวดมนต์ตามหนังสือไม่รู้ต่อกี่หน้าเข้าไปอีก

ความจริงในทางตรงกันข้ามก็คือเราเห็นหนังสือสวดมนต์ต่าง ๆ เหล่านี้นั้นเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ผลเฉพาะผู้ที่ตระหนักดีแล้วว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรมั่นคง ชีวิตนี้ไม่มีอะไรยืนยาว ด้วยเหตุเหล่านี้นี่เอง จึงทำให้วัยรุ่นยุคใหม่นั้นล้วนเป็นเหตุให้ห่างไกลการสวดมนต์กันอย่างมาก จนเมื่อชีวิตสิ้นแล้ว สิ่งที่พบอย่างมากเลยก็คือ เขาเหล่านั้นล้วนไม่มีบุญเก็บ(เงินเก็บ) ไว้ใช้ในภายภาคหน้าหลังความตายได้เลย

ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ต่าง ๆ นั้นก็มีดีมากกว่าที่คิด ใครอ่านใครท่องตามก็จะทำให้จิตใจของตนเองนั้นเกิดความสงบ เมื่อเกิดความสงบก็จะเกิดปัญญามากมาย ด้วยเหตุนี้นี่เองทำให้หนังสือสวดมนต์นั้น จะต้องมีคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นหนาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองครับ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนต้องการสั่งซื้อหนังสือสวดมนต์ หรือต้องการสั่งซื้อเพื่อนำไปแจกเป็นธรรมทานแนะนำร้านถูกดีน่าอ่านเลยครับ http://www.tookdeena-arn.com/

ร้านค้า

Comments are closed.